ABlogo_house

border

Økonomi & boligydelse

Lån:
Foreningens lån  består af en fastforrentet swap aftale. Ydelser til lån er derfor kendt og ventes derfor ikke at variere

Boligafgift:
Boligafgiften udgør pr. 29 . marts 2023 7.600,- kr pr. måned og uden Yousee kabel TV 7.315,- kr.
Boligafgiften pr. andel pr. md. er sammensat således:

Ydelser til lån           -  5.948,- kr.

Kabel TV                  -    285,- kr.
Hensættelser              -    361,- kr.
Diverse fælllesudgifter   -  1.006,- kr.

Boligafgift skal være AB Linåtoften i hænde senest sidste hverdag i måneden.

Vurderingsprincip: Anskaffelsessum

Kredit institut: Nykredit

Oplysninger og downloadbare filer til brug ved handel af AB Linåtoften andele:

Gældende vedtægter pr. 29 MAR 2023
Gældende husorden pr. 12 APR 2021
Nøgleoplysningsskema 2017
Referat af ordinær generalforsamling 29 MAR 2023
Årsrapport 2022
ABL Budget MAR 2023

Supplerenede oplysninger:
Jfr. Fundament- og kloakplan Type VU udarbejdet af byggefirmaet IDE huse, er såvel kloak som regnvand separeret fra byggeriets start. Der vil derfor så vidt AB Linåtoften bestyrelse er orienteret ikke fremkomme yderligere krav til regnvandsseperation (yderligere udgifter pålagt andelshaver) for et sådan tiltag.

For yderligere detaljer kontakt formand Steen Andersen (se kontakt & bestyrelse).
Forside
Kontakt & bestyrelse
Vedtægter
Husorden
Venteliste & ledige boliger
Økonomi & boligydelse